Skontaktuj się z nami

Nasi dystrybutorzy działają na globalnym rynku z niskimi marżami i wysokimi wymaganiami względem jakości transakcji i ich szybkości.

Aby ich klienci byli zadowoleni, muszą dostarczyć właściwy produkt we właściwe miejsce we właściwym czasie i w uzgodnionej cenie. Domyślamy się, że Ty również. Potrzebujesz stałego dostępu do prawidłowych informacji we właściwym miejscu łańcucha wartości i we właściwym czasie.

KORZYŚCI Z RAMBASE W SPRZEDAŻY HURTOWEJ

Zintegrowana sprzedaż

Konfiguracja, obliczenia, oferty i negocjacje są powiązane ze sobą w dostosowanym do indywidualnych potrzeb procesie sprzedaży skoncentrowanym wokół konfigurowalnego BOM-u. Już nie przeoczysz wersji oferty, którą zatwierdzono do wprowadzenia do produkcji.

Zarządzanie cyklem życia produktu

Zyskaj przegląd wszystkich faz cyklu życia produktu od początkowego pomysłu przez rozwój, produkcję, dostawę do końca cyklu życia produktu.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Uzyskaj kontrolę nad złożonym, globalnym łańcuchem dostaw z możliwością pełnego śledzenia na każdym poziomie. Zarządzanie łańcuchem dostaw to również bezproblemowa synergia z dostawcami i działem zakupów oraz uproszczone planowanie zasobów.

Zarządzanie magazynem

Zminimalizuj nadmierne stany magazynowe i uwolnij przestrzeń dla lepiej rokujących linii sprzedażowych. Dla ułatwienia zarządzaj magazynem korzystając z urządzeń mobilnych.

A few reasons to consider RamBase; it's in the cloud, everything integrates, all processes connect, and it's built for your business.

Kilka powodów, dla których warto rozważyć wybór RamBase:
jest w chmurze, wszystko można zintegrować, wszystkie procesy się łączą i jest stworzony dla Twojej firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami