Sommervikarer i RamBase

Koding og gevinstrealisering for sommerstudentene

Sommerferien står for tur for de fleste RamBase-ansatte, men i kantinen på Raglamyr dukker det opp noen nye fjes i sommermånedene. I samarbeid med Sildikon Valley har RamBase tatt imot fire studenter som skal få arbeide med spennende prosjekter denne sommeren.  Ulrik Rohde, Katrine Moksheim, Oda Lauritzen og Per Morten Solheim skal alle få bryne seg på ekte problemstillinger knyttet til RamBase.

IMG_7769bFra venstre: Ulrik, Katrine, Oda og Per Morten. 

 

Koding på agendaen

Gjengen er satt sammen i to team fordelt på avdelingene Development og Professional Services. Håkon André Førre Knudsen følger opp studentene på Utvikling og forteller at de tre siste årene har det vært et poeng å gi sommervikarene oppgaver som RamBase kan dra nytte av.

«Vi forteller om et behov og de skal finne løsningen. Vi forteller ikke hvordan de skal løse problemet, men gir dem muligheten til å utforske og utfordre seg selv», forteller Håkon.

IMG_7774Resultatet fra arbeidet til sommervikarene har flere år på rad blitt tatt i bruk i RamBase. Sluttresultatet bli evaluert og kvalitetssikret før det innlemmes i RamBase sin tjenesteleveranse.

For Ulrik er dette andre året som sommervikar, mens Katrine har sin første sommer hos RamBase. Både Ulrik og Katrine er studenter innenfor informatikk, så koding kan de, men rammeverket til RamBase er nytt å sette seg inn i. Begge er enige om at de lærer mye mer i løpet av disse ukene på RamBase, enn de hadde gjort på samme tid på universitetet.

«Det er høyere tempo her, og vi arbeider med faktiske problemstillinger. Vi lærer veldig mye», sier Katrine, som til høsten starter på en master informatikk. 

Når sommeren er over satser Ulrik og Katrine å levere fra seg kode for en work flow automation prosess som kan anvendes i flere forretningsområder i RamBase. 

Resultatet fra arbeidet er bare en av fordelene RamBase sitter igjen med etter at ferien er over. Håkon forteller at det er studentenes bidrag av nye impulser, kreativitet og evne til å utfordre oss tilbake, som er vel så viktig.

«Det er kjekt å følge opp så flinke studenter, det gjør jobbing i sommermånedene givende», sier Håkon om sin rolle som mentor for sommervikarene.

Gevinst-realisering på Professional Services

Studentene Oda Lauritzen og Per Morten Solheim følges opp av Malene Hognaland Medhaug på Professional Services. Oda studerer Logistikk og Supply Chain Management ved høgskolen i Molde og  Per Morten Digital Forretningsutvikling på NTNU i Trondheim. 

Per Morten Solheim og Oda LauritzenDeres oppgave for sommeren er å lage et verktøy for å identifisere og planlegge gevinstrealisering, som kan brukes i salgsprosessen og planlegging av implementeringsprosjekter. Verktøyet vil konsulter i Professional Services i etterkant kunne ta i bruk for å konkretisere hvilke målbare og ikke målbare gevinster en mulig kunde kan oppnå ved å implementer RamBase.

«Oppgaven er veldig stor og da har det vært kjekt å ha en kontaktperson som Malene som kan hjelpe oss med hvem vi kan intervjue for å forstå alle sider av problemstillingen,» forteller begge.

Malene på sin side kan ikke skryte nok av studentene som virkelig har vist engasjement i løpet av sin korte tid i RamBase. Hun trekker også frem det at sommervikarer bidrar med nye impulser og perspektiver på en aktuell problemstilling for Professional Services som positivt.   

«Både Per Morten og Oda tok utfordringen på strak arm, og har jobbet godt med oppgaven gjennom hele sommeren. Resultatet ser også lovende ut!» forteller Malene.

 

Interessert i å lære mer om arbeidshverdagen i RamBase, sjekk ut vår karriere side.  Vi har alltid ledig plass til flinke folk. Se hvilke ledige stillinger vi har ute nå, eller hvem du kan kontakte for å starte en rekrutteringsprosess hos RamBase.