Skontaktuj się z nami
DSC02568 (1)

RamBase Cloud ERP dla produkcji to kompletny system planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), który obejmuje technologię, planowanie i obsługę zaawansowanych operacji.

Scenariusz produkcyjny w RamBase może się rozpocząć od zamówienia nabywcy na produkt specjalny lub dotyczyć produkcji standardowej. Może to być też coś pomiędzy dwoma wspomnianymi możliwościami, gdy nabywca chce wprowadzić kilka zmian do standardowego produktu.

Każdy etap poboru surowców z magazynu jest rejestrowany w systemie, aby na bieżąco kontrolować proces produkcji. Wszystkie naliczone godziny podczas produkcji są rejestrowane, obejmuje to również pobranie, pomiar, testowanie jakości i inne działania. Możliwa jest rejestracja godzinowa rozumiana zarówno jako czas maszyny, jak i czas operatora, co daje bardzo dokładny obraz rzeczywistych kosztów. To, wraz z kosztem towarów, tworzy przegląd całkowitego kosztu produktu. Połączenie kosztów surowców, przepracowanych godzin i marży zysku daje podstawę do określenia ceny sprzedaży.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z gotowych komponentów, czy z podzespołów, będziesz mieć pełną kontrolę nad wszystkim, od lokalizacji magazynu czy statusu dostawy, po braki w stanie magazynowym. Będziesz też w pełni kontrolował wszystkie zakupy od dostawców i korespondencję z dostawcami, a te informacje będą dostępne podczas całego procesu produkcji. Zaktualizowany status każdego zapasu/produktu jest dostępny z poziomu konkretnej pozycji, co daje Ci pełną kontrolę nad tym, co musi zostać zrobione, aby produkt został dostarczony zgodnie z planem.

System jest przygotowany do odbierania danych produkcyjnych / naliczonego czasu pracy ze zautomatyzowanych procesów przez standardowe dane wejściowe interfejsu API.

Kluczowe możliwości

 • Zestawienie materiałów (BOM)
 • Przechowywanie wersji wszystkich produktów z pełną historią weryfikacji
 • Duże możliwości w odniesieniu do cyklu życia produktu
 • Zaawansowane zarządzanie częściami
 • Ścieżka procesu produkcji
 • Główny harmonogram produkcji (MPS)
 • Planowanie zapotrzebowania na materiał (MRP)
 • Sterowanie produkcją (SFC)
 • Planowanie zdolności produkcyjnych
 • Kontrola kosztu, planowany koszt / naliczony koszt / rzeczywisty koszt / odchylenie kosztu
 • Zarządzanie cyklem życia produktu
 • Pomiary i narzędzia pomiarowe
 • Obsługa odchylenia
 • Wbudowany system raportów jakości

"Moduł produkcji rozwiązuje nasze potrzeby w zakresie zestawiania; aby sporządzić zestawienie materiałowe (BOM), musimy połączyć zestawy od różnych dostawców i sprzedawać je jako jedną całość. Moduł Rental pozwala nam zarządzać licencjami, wersjami i statkami oraz rozdzielać je. Oba te elementy są dla nas kluczowe."

KNUT VIDAR LAURITSEN, PREZYDENT TELKO

Zobacz tutorial systemu dostępny dla wszystkich klientów online w RamBase ERP Learn.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami