Skip to content

Finanse

Integralna część platformy RamBase Cloud ERP

report-laptop-blue Księgowość
Uzyskaj kontrolę od momentu zawarcia transakcji biznesowej i każdego dnia wiedz, które części Twojego biznesu faktycznie przynoszą Ci pieniądze, a które nie. 
supply-chain-blue Funkcjonalność specyficzna dla danego kraju
RamBase wspiera i aktualizuje specyficzną dla danego kraju funkcjonalność finansową dla Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji i Polski. Obsługiwana jest również funkcjonalność specyficzna dla danego regionu UE.
 
 
documentation-blue Raporty w czasie rzeczywistym

Poznaj kondycję finansową swojej organizacji i podejmuj bardziej świadome decyzje i prognozy dzięki sprawozdaniom finansowym i raportom ze wszystkich obszarów działalności firmy.

Zintegrowane zarządzanie finansami dla usprawnienia operacji

Najważniejszą funkcją w firmie jest jej podstawowa działalność, a obok niej znajduje się zarządzanie finansami.  Niektórzy mogą twierdzić, że jest na odwrót, ale związek między nimi jest bez wątpienia kluczowy. Wszystkie firmy, niezależnie od ich wielkości lub branży, są zależne od zdrowego zarządzania finansami, które mogą sterować kierunkiem działalności podstawowej. Z RamBase Cloud ERP otrzymujesz zintegrowany moduł finansowy, który współdzieli dane z innymi podstawowymi procesami biznesowymi, takimi jak zarządzanie zapasami, zakupami, planowaniem produkcji i zarządzaniem relacjami z klientami. RamBase Cloud ERP przechowuje wszystkie dane finansowe w jednym miejscu i może zastąpić wiele z obecnych samodzielnych systemów finansowych. Marża brutto jest obliczana w czasie rzeczywistym, ponieważ transakcje finansowe są księgowane po każdej operacji w sprzedaży i produkcji, a nie jako końcowe, oddzielne zadanie.


Z modułem Finanse możesz: 

  • Precyzyjne i łatwe w użyciu narzędzia kontrolera do uzgadniania i zamykania okresów.
  • Śledzić wszystkie transakcje od księgowania w księdze do konkretnego zamówienia klienta lub odwrotnie.
  • Kontrolować szeroki zakres ksiąg pomocniczych, co daje bardzo szczegółowy przegląd kont bilansowych.
  • Efektywnie i proaktywnie kontroluj księgę należności, aby uzyskać przegląd transakcji i historii płatności każdego klienta.
  • Obsługa transakcji między spółkami dla wielu podmiotów w firmie.
  • Tworzenie lub importowanie budżetu do RamBase i porównywanie go z raportami finansowymi.
  • Monitoruj przepływy pieniężne w firmie i obsługuj uzgodnienia bankowe w sposób wydajny i niezawodny.
  • Uzyskaj przegląd aktywów finansowych, który zawiera status amortyzacji, koszty operacyjne i dochody dla każdego składnika aktywów.
  • Twórz oddzielne przeglądy księgowości podatkowej dla celów audytu, w tym przeglądy podatku od wartości dodanej (VAT).
  • Zarządzanie aktywami z przejrzystym przeglądem inwestycji, automatyczną amortyzacją miesięczną, prognozą kosztów amortyzacji i możliwością tworzenia raportów do wykorzystania w audytach. 
DOŚWIADCZENIE KLIENTA

Dlaczego Sterling White Halibut wybrał RamBase:

"Kiedy zostałem zatrudniony do stworzenia mapy systemów Sterlinga, szybko zauważyliśmy, że istnieje potrzeba zmian: Sterling miał niezależny system księgowy, który prowadził rachunki z Innova, co dawało im ogromną ilość dodatkowej pracy."
Rune Løvdal Starszy Menedżer RamBase partner BDO
Read More

Obejmuje wszystkie podstawowe procesy

Moduł Zaopatrzenie to tylko jedna część systemu ERP, który obejmuje wszystkie kluczowe procesy potrzebne do obsługi Twojej firmy. RamBase Cloud ERP obejmuje cały proces quot-to-cash ze zintegrowanymi modułami dla finansów, sprzedaży, produkcji, CRM i jakości.

Wiele znanych Ci systemów zawiera moduły, które  nie komunikuje się ze sobą. Z RamBase otrzymasz wszystkie podstawowe procesy, których potrzebujesz w jednym systemie oraz narzędzia do integracji z innymi systemami, również tymi niszowymi. 

RB-Dashboard
Zatwierdzanie faktur w podróży

Aplikacja mobilna RamBase

Zwiększ swoją efektywność finansową i operacyjną, udostępniając system zarządzania fakturami poprzez aplikację mobilną RamBase. 

 Jeśli jesteś w ciągłym ruchu, aplikacja do zatwierdzania faktur pozwala zminimalizować opóźnienia w procesie zatwierdzania faktur poprzez zatwierdzanie ich w podróży oraz skrócić czas, jaki inni spędzają na monitorowaniu faktur.

Zobacz nasz film ilustrujący funkcjonalność aplikacji mobilnej RamBase. 

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie. Wyślij do nas e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego poniżej.