Skip to content
Rambase_web22-02-1200x600 (3)

Zarządzanie incydentami

Moduł RamBase QMS

Niezbędne i potężne narzędzie wspierające ciągłe doskonalenie w miejscu pracy. Narzędzie do zarządzania incydentami zapewnia wydajne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do rejestrowania i przetwarzania niepożądanych incydentów lub cennych sugestii dotyczących ulepszeń.

 • Łatwa rejestracja dla wszystkich pracowników
 • Łatwa i elastyczna obsługa niezgodności
 • Łatwy przegląd raportów i statystyk

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać prezentację

RamBase QMS - zarządzanie incydentami

Funkcjonalność w module zarządzania incydentami:

Aby praca nad leczeniem incydentów przyniosła dobre efekty, skupiliśmy się na:

 • Ramy sprawozdawczości
 • Urządzenia wielofunkcyjne
 • Ocena ryzyka
 • Działania

Analiza "dlaczego-dlaczego" w celu znalezienia przyczyny źródłowej

Celem leczenia incydentu jest znalezienie przyczyny incydentu, a następnie znalezienie dobrych działań, które będą działać przez długi czas. Aby to osiągnąć, może być wymagana analiza przyczyn. W RamBase QMS zintegrowaliśmy analizę Pięciu Przyczyn, aby pomóc Ci znaleźć przyczynę źródłową.

 • Powiadomienia e-mailem o zgłoszonych incydentach i terminach.
 • Wiele raportów i filtrów do analizy wyników.
 • Możliwość kategoryzacji incydentów, przyczyn (np. kategorie przyczyn MTO), działań itp.
 • Możliwość pobierania raportów do Excela, PDF lub w formacie HTML.
 • Archiwizacja starych incydentów.

Rejestrowanie incydentów na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze

W RamBase QMS rejestrację można przeprowadzić za pomocą aplikacji na telefonie komórkowym lub tablecie albo bezpośrednio na komputerze. Przechwyć zdarzenie, wprowadź krótki tekst i wyślij - prosta i skuteczna procedura wykrywania incydentów.

 • Możliwość przesyłania raportów lub innych załączników

Ocena ryzyka w celu ustalenia priorytetów incydentów

Aby nadać priorytet odchyleniom o największym potencjale, należy ocenić potencjalne ryzyko incydentu. Potencjalne konsekwencje w połączeniu z własną matrycą ryzyka firmy nadają incydentowi ocenę ryzyka w systemie niezgodności, dzięki czemu można szybko zobaczyć, co powinno być traktowane priorytetowo w pierwszej kolejności.

 • Wskazanie rzeczywistych konsekwencji i potencjalnych obrażeń

Bezpośrednie łącze do dziennika działań

Po ustaleniu jednego lub więcej działań są one wprowadzane bezpośrednio do dziennika działań. Incydenty mogą mieć wiele działań lub działanie może być powiązane z kilkoma incydentami.