Skip to content
CS_Banner_light

DOKUMENTY graficzne

Moduł RamBase QMS

Dokumenty graficzne

Dzięki RamBase QMS można łatwo tworzyć dokumenty, takie jak instrukcje pracy, lekcje jednopunktowe i procedury z wykorzystaniem obrazów, symboli, modeli przepływu i filmów.

 

01-R-QMS-Visual-Documents-Tablet-and-Mobile-ENG

Funkcjonalność w module Dokumenty graficzne

Tworzenie dobrych i wizualnych instrukcji pracy jest ważną częścią pracy firmy nad standaryzacją procesów pracy. Uzgodnione standardy są punktem wyjścia do poprawy procesów. Standaryzacja procesów pracy i wykorzystanie pomocy wizualnych w dokumentach to kluczowe elementy pracy z Lean. Sprawdź funkcjonalność naszego modułu Dokumenty Graficzne poniżej:

 • Tworzenie dokumentów
 • System zarządzania życiem

Wizualizacja instrukcji

Dokumenty składające się z elementów wizualnych, takich jak obrazy, filmy, symbole i modele procesów, są łatwiejsze do odczytania i zrozumienia. Opisując wizualnie instrukcje pracy, firma może zapewnić, że pracownicy zarówno uczą się, jak i prawidłowo wykonują swoje zadania w bardziej efektywny sposób. RamBase QMS jest idealnym narzędziem zarówno do przygotowywania, jak i zarządzania instrukcjami pracy, lekcjami jednopunktowymi (EPL) i standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP). Rambase QMS jest łatwy w użyciu, pracownicy na wszystkich poziomach organizacji mogą uczestniczyć w tworzeniu własnych instrukcji pracy. Funkcjonalność dostarczania informacji zwrotnych na temat każdego dokumentu również przyczynia się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

 • Łatwe tworzenie dokumentów wizualnych przy użyciu obrazów, symboli, modeli, wideo, tekstu
 • Obsługa różnych typów dokumentów: Dokumenty RamBase QMS, przesłane dokumenty (Word, PDF, PowerPoint itp.), quizy, adresy URL lub dokumenty wiadomości.

Ciągłe doskonalenie

Żywy system zarządzania i zarządzania (patrz ISO 9001:2015) jest ważny dla osiągnięcia ciągłego doskonalenia. Warto również ustanowić wspólny system jakości, BHP i innych wymaganych elementów. Zajmowanie się wieloma systemami zarządzania przysparza więcej pracy i staje się mniej przejrzyste dla pracowników. Zaangażowanie pracowników w przygotowywanie i ulepszanie dokumentów i systemu zarządzania to dobry krok naprzód. Dobre i łatwo dostępne raporty dotyczące statusu w systemie również pomagają stworzyć żywy system. Najważniejszą rzeczą są jednak dobre wewnętrzne procedury działań następczych.

 • Informacje zwrotne dla każdego dokumentu
 • Kontrola uwierzytelniania
 • Historia wersji
 • Historia dokumentu
 • Wyszukiwanie
 • Interwał zmian z powiadomieniem dla każdego dokumentu
 • Łatwy przegląd pulpitu nawigacyjnego i raporty o stanie dokumentów
 • Archiwizacja dokumentów, które nie są już używane