Skip to content
CS_Banner_light

Modele procesów

Moduł RamBase QMS

Model procesu zapewnia możliwość przeglądu harmonogramu i kolejności wskazania zadań lub działań związanych z procedurą. Tworzenie modelu procesu oferuje wiele korzyści, ponieważ pozwala uczestnikom uzyskać cenny wgląd w różne działania. Ponadto modele te są bardziej przyjazne dla użytkownika w porównaniu z długimi dokumentami tekstowymi i mogą służyć jako podstawa do różnych innych zadań, takich jak strukturyzacja systemów zarządzania, przeprowadzanie ocen ryzyka i mapowanie procesów pracy.

 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać prezentację

QMS-Visiting-Worksite

Funkcjonalność w module modelu procesu

Rozpoczynając dokument lub procedurę od prostego modelu procesu, przekaz staje się wizualny i znacznie łatwiejszy do odczytania. Czasami dobry model procesu może być procedurą samą w sobie. Sprawdź funkcjonalność naszego modułu modelu procesu poniżej:

  • Modele procesów
  • Przepływy pracy

Wizualizacja przepływów pracy

W RamBase QMS można utworzyć model procesu bezpośrednio w dokumencie. Kolejność zadań jest łatwo zrozumiała dzięki modelowi przed opisaniem poszczególnych etapów procesu pracy. Rozpoczynając procedury i instrukcje pracy od modelu procesu, masz dobry punkt wyjścia dla dobrego standardu. A jeśli w aktywnym dokumencie istnieje potencjał poprawy, dobry standard jest najlepszym punktem wyjścia.

  • Tworzenie modeli procesów bezpośrednio w dokumentach
  • Używaj ich do wizualizacji przepływu pracy, przeglądu systemu zarządzania firmą lub tworzenia schematów organizacyjnych.

Powiązanie między dokumentami

Modele procesów w RamBase QMS można łą czyć, dzięki czemu można ich używać do nawigacji w dokumentach lub między nimi, a także do zagłębiania się w bardziej szczegółowe informacje.

  • Powiązane elementy wewnątrz modeli procesów mogą być powiązane z innymi dokumentami, obrazami, adresami URL i nie tylko.
  • Oddzielne przechowywanie modeli procesów do ponownego wykorzystania