Skip to content
×
×

PROSESSMODELLER

RamBase QMS modul

Prosessmodeller

En prosessmodell gir god oversikt over rekkefølge og avhengigheter i arbeidsoppgaver eller aktiviteter.

 
Kontakt oss

Funksjonalitet i modulen:


  • Enkelt å utarbeide visuelle dokumenter ved hjelp av bilder, symboler, modeller, video, tekst
  • Håndterer ulike typer dokumenter: RamBase QMS-dokumenter, opplastede dokumenter (Word, PDF, PowerPoint etc.), quizer, URL-er eller meldingsdokumenter
  • Utarbeide prosessmodeller direkte i dokumenter
  • Bruke til å visualisere flyt og rekkefølge, vise oversikt over virksomhetens ledelsessytem eller lage organisasjonskart
  • Linkbare modeller – kan linkes til andre dokumenter, bilder og URL-er
  • Lagre prosessmodeller separat for gjenbruk

Ved å innlede et dokument eller en prosedyre med en enkel prosessmodell, blir budskapet visuelt og mye enklere å lese. Noen ganger kan den gode prosessmodellen være en prosedyre i seg selv.

I RamBase QMS kan du lage en prosessmodell direkte i et dokument. Rekkefølgen i oppgavene lett forståelig gjennom modellen før du beskriver de enkelte punktene i arbeidsprosessen. Ved å starte dokumenter som prosedyrer og arbeidsinstrukser med en prosessmodell har du et godt utgangspunkt for en god standard. Og hvis det finnes et forbedringspotensiale i en aktivtet er en god standard det beste utgangspunktet.

Prosessmodellene i RamBase QMS er linkbare og kan dermed brukes til å navigere i eller for å dykke ned i mer detaljert informasjon.

Å utarbeide en prosessmodell har flere gode effekter; de som deltar i arbeidet får god innsikt i aktivitetene, modeller er enklere å lese enn lang tekst og de kan brukes som utgangspunkt for mye annet arbeid (struktur i ledelsessystem (styringssystem), risikovurdering, kartleggingsarbeid m.m).

 

Kontakt oss i dag!