Skip to content
×
×

HMS & miljøstyring

Alle virksomheter er underlagt krav til HMS-styring i følge internkontrollforskriften, og skal arbeide systematisk med HMS og sikre ivaretakelse av lover og krav til HMS og miljø. For å ha kontroll med at virksomheten møter kravene, bør rutiner dokumenteres i et HMS-system.

For å etablere et godt HMS-system, er det viktig med oversikt over kravene som stilles, og god kunnskap om virksomhetens aktiviteter.

HMS og miljøstyring

 

RamBase QMS har lang erfaring med arbeid med HMS og miljø. Våre konsulenter kan hjelpe dere med å:

  • Kartlegge krav
  • Etablere HMS-system i henhold til myndighetskrav Etablere styringssystem for arbeidsmiljø i henhold til ISO 45001 og klargjøring for sertifisering
  • Etablere styringssystem for ytre miljø i henhold til ISO 14001 og klargjøring for sertifisering
  • miljøstyringssystem i henhold til Miljøfyrtårn og klargjøring for sertifisering Gjennomføre samsvarsvurderinger

Ta kontakt for en samtale.

 

Ta kontakt

FORETRUKKET AV VÅRE KUNDER