Skip to content
×
×

Walk, Observe, Communicate

WOC-funksjonaliteten henter inspirasjon fra det japanske uttrykket "Gemba- walks", som oversatt betyr en fysisk runde ute på arbeidsplassen. WOC transformerer denne ideen til et strukturert og dynamisk verktøy, som er utgjør en integrert del av kvalitetsstyringsprosessene i RamBase QMS. 

 
Ta kontakt for en demo av WOC

Nøkkelfunksjoner

WOC-funksjonaliteten er en strukturert sjekkliste tilgjengelig for alle dokumenter i RamBase QMS. Ved å identifisere områder for forbedring støtter WOC økt produktivitet og effektivitet. WOC-funksjonaliteten muliggjør sanntidsvurdering av prosesser, og sikrer dermed at dine standarder beskrives i samsvar med hvordan aktivitetene faktisk utføres.

Modulen har følgende nøkkelfunksjoner:

  • Identifisere gap i prosesser og prosedyrer
  • Oppdage muligheter for læring og kompetanseutvikling for ansatte
  • Sikre overholdelse av regelverk og interne prosedyrer
  • Gi målrettet tilbakemelding under jobbobservasjon
  • Evaluere om etablerte prosedyrer virkelig er beste praksis
  • Loggfør oppfølgingstiltak direkte i dokumentet
  • Inkludere selskapsspesifikke sjekkliste-punkter i alle prosedyrer

Hvordan ta i bruk WOC

WOC-funksjonaliteten kan være et allsidig verktøy for kontinuerlig forbedring og kvalitetssikring i flere operasjonssituasjon. Her er noen eksempler:

production-cogs-1000x1000px-minOptimalisering av produksjonsprosesser

I en produksjonssetting kan WOC brukes til å gå gjennom produksjonsprosedyrere og observere hvert trinn i produksjonsprosessen. Teammedlemmer kan bruke WOC til å dokumentere observasjoner, identifisere gap ihht til beste praksis og kommunisere forbedringbehov med operatører i sanntid. Dette bidrar til å optimalisere arbeidsflyter, forbedre effektiviteten og sikre overholdelse av kvalitetsstandarder.

 

people-users-connect-1000x1000px-minOpplæring og utvikling av ansattes kompetanse

WOC kan spille en viktig rolle i opplæring og trening av ansatte. Ledere kan bruke WOC til å observere ansattes utførelse av prosedyrer, dokumentere områder for forbedring og gi tilbakemelding i sanntid. Dette letter målrettede opplæringsprogrammer og initiativer for kompetanseutvikling basert på faktiske observasjoner på jobben.

 

system-warning-1000x1000px-minOptimale vernerunder

WOC kan brukes til å kvalitetssikre vernerunderprosedyrer. Sikkerhetsansvarlige kan gå gjennom området for vernerunden, observere overholdelse av sikkerhetsprotokoller, riktig bruk av personlig verneutstyr (PPE) og identifisere potensielle farer. WOC legger til rette for å registere umiddelbare aksjoner for forbedringer av prosedyren og sikre et trygt arbeidsmiljø.

 

Interessert i å lære mer?

Hvis du er interessert i å utforske denne funksjonaliteten nærmere, ta gjerne kontakt med oss for å avtale en demonstrasjon og oppdag hvordan WOC kan hjelpe ditt selskap med å etablere en reel kultur for kontinuerlig forbedring.

 

 
Kontakt oss idag for å utforske WOC modulen