Skip to content
×
×

Prosessmodellering

Skaff deg oversikt over bedriftens prosesser, både de som skaper verdier og de som genererer kostnader. For å kunne bli bedre, må du vite hvor du er nå!

Når vi i RamBase QMS starter et forbedringsarbeid, begynner vi alltid med prosessmodellering. Prosessmodeller kan lages for hele virksomheten eller deler for av den, detaljnivået velges ut fra hva som er hensiktsmessig for målet.

Prosessmodellering

 

Prosessmodeller gir et godt bilde av sammenhenger og avhengigheter i en virksomhet. Det gir de ansatte et felles ståsted, og kan være utgangspunkt for:

  • Aktivitetsoversikter
  • Systemstrukturer
  • Organisering
  • Logistikk- og flytanalyser
  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger
  • Forbedringsarbeid

Med en prosessmodell får du god oversikt over virksomheten. God oversikt og kontroll gir bedre styring, økt verdiskapning og et trygt og godt arbeidsmiljø. Våre konsulenter har lang erfaring med å kartlegge prosesser og utarbeide prosessmodeller. Ta kontakt for en samtale.

 

Ta kontakt