Skip to content
×
×

TILTAKSLOGG

RamBase QMS modul

Tiltakslogg

Det har liten verdi å registrere avvik og forbedringsmuligheter hvis det ikke blir gjennomført tiltak. Ved å samle alle typer tiltak i virksomheten i en tiltakslogg, letter du arbeidet med å registrere, følge opp og evaluere tiltakene. Det viktigste ved alle typer forbedringsarbeid er å gjennomføre gode tiltak.

 
Kontakt oss

Kontroll på kontinuerlig forbedring

I RamBase QMS kan du registrere tiltak fra mange ulike kilder (f.eks. A3-er, møter, revisjoner, vernerunder eller enkeltstående forbedringsforslag) i en tiltakslogg. Tiltak som kommer fra avviksbehandling i RamBase QMS overføres direkte til tiltaksloggen. Uansett hva som skaper et tiltak er behovet for oppfølging viktig. Med RamBase QMS kan virksomheten enkelt holde oversikt over forbedringsforslag og hvilke tiltak som er besluttet og status på disse.

 

Funksjonalitet i RamBase QMS:


  • Registrere tiltak via app på mobiltelefon, nettbrett eller direkte på PC
  • Mulig å registrere «løse» tiltak
  • Mulig å kategorisere tiltakene for oppfølging og statistikk
  • Varsling på e-post om tildelte tiltak og tidsfrister
  • Mulig å laste opp rapporter eller andre vedlegg til et tiltak
  • Mange rapporter og filter for analyse av resultater
  • Mulig å laste ned rapporter til Excel, PDF eller i HTML-format
  • Arkivering av gamle tiltak

Enkelt å følge opp

Tiltakene kan registreres og følges opp via mobil, nettbrett eller PC. Enkelt og effektivt!

Når du har opprettet et tiltak, sender du dette til en person som settes ansvarlig for gjennomføringen. Varsling via e-post sørger for at tiltakene ikke blir glemt, og rapporter gir god oversikt over fremdrift og status for tiltak i de ulike delene av virksomheten.

Det er viktig å sjekke ut om et tiltak virker etter hensikten før det lukkes; det må evalueres. I RamBase QMS er det funksjonalitet for å gjennomføre en enkel evaluering av tiltakene som siste trinn i tiltaksprosessen.

I tiltaksmodulen får du samlet alle tiltakene på et sted og på den måten får du en oversiktlig og effektiv tiltaksoppfølging slik at virksomheten kan utføre et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Kontakt oss i dag!