Skip to content
×
×

Kvalitetsstyring

Et godt kvalitetsstyringssystem forenkler opplæring og sikrer at arbeidet blir utført som planlagt. Det er brukervennlig, lite ressurskrevende og godt kjent for alle ansatte.

 For å bygge et effektivt kvalitetssystem kreves god planlegging og inngående kunnskap om virksomhetens aktiviteter. Krav til kvalitet må kartlegges, både myndighetskrav, kundekrav og interne krav. Kvalitetsdokumentasjonen bør organiseres i en varig struktur og det bør etableres gode rutiner for drift av systemet.

Kvalitetsstyring

 

Våre konsulenter hjelper til med etablering og drift av kvalitetsstyringssystemer. Vi har mange referanser fra arbeid med å bygge system i henhold til krav i ISO 9001 og andre systemstandarder.

Ta kontakt hvis dere trenger hjelp til å

  • Etablere kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001 eller andre relevante systemstandarder
  • Gjennomføre internrevisjoner
  • Gjennomføre ledelsens gjennomgåelse
  • Gjennomføre leverandørauditer
  • Gjennomføre samsvarsvurderinger

Våre konsulenter har lang erfaring med arbeid med kvalitetsstyring. Ta kontakt for en samtale.

 

Ta kontakt

FORETRUKKET AV VÅRE KUNDER