Skip to content
×
×

Compliance

RamBaseQMS-Consultants-44

 

 

Compliance, oversatt som samsvar eller etterlevelse på norsk, er et konsept for struktur og orden i en virksomheten. For bedrifter er compliance essensielt, da det gir  kontroll over interne arbeidsprosesser og muligheten til å identifisere potensielle risikofaktorer.

Økende antall bedrifter i ulike bransjer ser behovet for å forbedre compliance for å sikre samfunnsansvar, overholdelse av lover og forskrifter og bevare omdømme og tillit i markedet. 

 

Hvordan kan vi hjelpe deg med compliance?

Compliance er avgjørende for å etablere effektive og sikre prosesser, samt å bygge en kultur for kontinuerlig forbedring. Hos RamBase er compliance en hjørnestein i vårt tilbud til kunder gjennom våre systemer og tjenester.
Systemstøtte

RamBase Quality Management System er et digitalt verktøy for å oppnå kontinuerlig forbedring. Systemet tilbyr ulike moduler som hjelper organisasjoner med å strukturere og møte regulatoriske krav og bransjestandarder. RamBase QMS gir etterlevelse til alle aspektene i PDCA-hjulet.

04-R-QMS-Job-Observation-and-Mobile-ENG 

 

 
Intern compliance

En robust compliance-struktur i bedriften skaper effektive prosesser, økt sikkerhet og en kultur for kontinuerlig forbedring. Gjennom å forstå din bedrift identifiserer vi sammen hvordan passende internkontrollrutiner. Våre rådgivere tilbyr også støtte med interne revisjoner. 


RB-S-Ansatte-3-06

 
Ekstern compliance

Våre erfarne rådgivere hjelper din organisasjoner gjennom sertifiseringsprosesser som ISO 9001, 14001, 45001, Miljøfyrtårn og andre relevante standarder. Vi sikrer at dine arbeidsprosesser er i samsvar med gjeldende lover og standarder. 


inosa-plan-act-03- no background-1

 

FORETRUKKET AV VÅRE KUNDER