Skip to content
×
×

UTLEIEMODUL

En integrert del av RamBase Cloud ERP-plattformen

Utleiemodulen i RamBase gir all støtten og funksjonaliteten du trenger for utstyrsutleie-parken din. Med et brukervennlig arbeidsområde for utleie får du full oversikt over alle dine artikler for utleie og nøkkeltall for fakturerte varer, backlog og prognoser.

Arbeidsområde for utleie

Hold kontroll over alle dine pågående og planlagte leieoppdrag med vårt brukervennlige dashbord. Nøkkeltall om status for din utleie-park oppdateres fortløpende. Få viktig statistikk om hvordan utleieobjektene dine presterer. Lag relevante rapporter for virksomheten din, og ha dem lett tilgjengelig på utleie-dashbordet.

Rental-Workspace-1500x1500px

 

  • ADMINISTRASJON AV LIVSSYKLUS
  • STYRING AV FORSYNINGSKJEDE
  • SERVICE & VEDLIKEHOLD
  • ABONNEMENT & LISENSER

ADMINISTRASJON AV LIVSSYKLUS

Fra det tidspunkt UTleieobjektet ble kjøpt til produktets endelige bruk, få kontrollen og synligheten du trenger for å administrere utleievaren. Hvis du er på kontoret eller i felten, er alle varedetaljer, som produsent, dokumentasjon, vedlikeholdshistorikk og ekstradeler, tilgjengelig på alle enheter.

product-subscription-reorder-1000x1000px-min

 

STYRING AV FORSYNINGSKJEDE

Få ende-til-ende forsyningskjedesynlighet til materialene, delene og ettermarkedskomponentene du trenger for å betjene kundebasen din. Bruk samarbeidsverktøyene som allerede er i systemet for å kommunisere effektivt med hele leverandørbasen din. Hold kontrollen med etterspørselsprognose og planleggingsverktøy knyttet til forsyningskjeden din.

product-packaged-production-line-500x500px

 

SERVICE & VEDLIKEHOLD

Sørg for at utleieobjektene dine yter sitt beste til enhver tid. Med støtte for korrigerende, forebyggende, risikobasert og tilstandsbasert vedlikehold kan du være trygg på at varene dine alltid holder mål. Administrer enkelt servicebestillinger, operatører, maskiner, dokumentasjon og reservedeler som trengs i samme system.

system-updating-1000x1000px-min

 

ABONNEMENT & LISENSER

Sørg for en jevn inntekt med abonnement på lisenser og andre objekter. Sett opp periodiske bestillingsplaner og få en enkel oversikt over alle kundenes abonnementer. Få klar innsikt i tilstanden til abonnementene dine med sanntidsinnsikt i viktig faktureringsinformasjon.

rental-calander-500x500px

 

Subscription-and-Licences-1500x1500px Subscription & Licenses Provide a steady income with recurring subscriptions for licenses and other intangible objects. Set up recurring order schedules and get an easy overview of all your customer’s subscriptions. Gain clear insight into the health of your subscriptions with real-time visibility into key invoicing information.
MicrosoftTeams-image (35) Service & Maintenance

Make sure your rental items are performing their best at all times. With support for corrective, preventive, risk-based and condition-based maintenance, you can rest assured that your items are always up to standard. Easily manage your service orders, operators, machines, documentation and spare parts needed in the same system.

MicrosoftTeams-image (34) Supply Chain Management Get end-to-end supply chain visibility into the materials, parts and aftermarket components you need to service your client base. Use the collaboration tools already in the system to communicate effectively and efficiently with your entire supplier base. Stay in control with demand forecast and planning tools connected to your supply chain.
MicrosoftTeams-image (22) Life Cycle Management From the time the rental item was bought until the product's final use, get the control and visibility you need to manage the rental item. If you're at the office or in the field, all item details, such as manufacturer, documentation, maintenance history and spear parts, are available on any device.
MicrosoftTeams-image (22) Manage Inbound Rental Maybe you also need to rent items yourself to use in your rental business - we got you covered! With intuitive item handling processes in place, you'll have complete control over inbound rental items, actual stock quantity and outbound rental items. And when the rental period is over, quickly ship the item back to the supplier or initiate purchase order for the given item.
MicrosoftTeams-image (22) Rental Workspace Stay in control of all your ongoing and planned rentals in one easy-to-use dashboard. Key figures about the status of your rental fleet are updated continuously. Get essential statistics on how your rental items are performing. Create relevant reports for your business, and have them readily available on the rental dashboard.
Fagprat

Klar for B2B-abonnementsløsningen

Et administrasjonssystem for abonnementer som din bedrift vil ikke vokse seg fra. RamBase Cloud ERP-abonnementsadministrasjon er en smidig løsning for produkt- og tjenestebaserte bransjer. Systemet vårt forblir oppdatert gjennom en syklus med kontinuerlige oppgraderinger uten nedetid.

Les mer

Dekker alle kjerneprosessene dine

Produksjonsmodulen er kun én del av et komplett ERP-system som dekker alle nøkkelprosessene du trenger for å håndtere virksomheten din. RamBase Cloud ERP dekker hele tilbud-til-kontant-prosessen med integrerte moduler for økonomi, salg, innkjøp og kvalitet for å nevne noe.

Ikke nøy deg med at flere systemer ikke kommuniserer med hverandre, med RamBase får du alle kjerneprosessene du trenger i ett system og verktøyene for å integrere med andre nisjesystemer.

 

 

RB-Dashboard-min

Kontakt oss

Vi er her for å hjelpe og å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg innen kort tid.

System insights

Employee Qualifications

Remove mundane task from middle-management.  Employees can easily manage and update their own qualifications in RamBase.

DENNE DELEN MÅ ERSTATTES MED NOE ANNET