Skip to content
×
×

Risikovurdering

Kartlegging av risikoforhold knyttet til HMS i alle typer virksomheter er lovpålagt gjennom Internkontrollforskriften. Du må også iverksette tiltak som skal håndtere risiko.

 En risikovurdering skal avdekke hvilke interne rutiner som må etableres for å kunne operere på en sikker måte, og opplæringsbehov som må dekkes for at de ansatte skal være trygge i sitt arbeid.

Risikovurdering

 

Risikovurderinger gir underlag for å fatte bedre beslutninger og kan være utgangspunkt for:

  • prosedyrer og instrukser
  • dokumentert sikkerhetsopplæring
  • målrettet forbedringsarbeid
  • arbeid med omdømme
  • strategiske beslutninger

Våre konsulenter har formell kompetanse og lang erfaring med å gjennomføre risikovurderinger. Ta kontakt for en samtale.

 

Ta kontakt