Skip to content
×
×

AVVIKSYSTEM

RamBase QMS modul

Et avvikssystem hvor du med registrerer og behandler uønskede hendelser eller forbedringsforslag er et svært viktig verktøy i arbeidet med kontinuerlig forbedring.

 
Kontakt oss idag for en demonstrasjon

Avvikssystem funksjonalitet

 • Avviksregistrering via app på mobil, nettbrett eller PC
 • Vurdering av risiko for prioritering av avvik
 • Hvorfor-hvorfor-analyse for å finne rotårsak
 • Angivelse av virkelig konsekvens og eventuell skade
 • Mulig å kategorisere avvik, årsaker (f.eks. MTO årsakskategorier), tiltak
 • Varsling på e-post om rapporterte avvik og tidsfrister
 • Mulig å laste opp rapporter eller andre vedlegg til et tiltak
 • Mange rapporter og filter for analyse av resultater
 • Mulig å laste ned rapporter til Excel, PDF eller i HTML-format
 • Arkivering av gamle tiltak

Avvikssystem med enkel registrering og behandling av uønskede hendelser. For at arbeidet med avviksbehandling skal gi god effekt, har vi i utviklingen av avviksmodulen hatt fokus på:

 • Enkel registrering for alle ansatte
 • Utarbeide prosessmodeller direkte i dokumenter
 • Lagre prosessmodeller separat for gjenbruk

I RamBase QMS kan registreringen gjøres enten via en app på mobiltelefon eller nettbrett eller direkte på PC-en. Ta bilde av en hendelse, skriv inn en kort tekst og send – en enkel og effektiv prosedyre for avviksregistrering.

For å kunne prioritere de avvikene med størst potensiale, vurderer dere den potensielle risikoen av hendelsen. Potensiell konsekvens kombinert med virksomhetens egen risikomatrise gir avviket en risikoscore i avvikssystemet slik at dere raskt kan se hva som bør prioriteres først.

Hensikten med å behandle et avvik er å finne årsaken til hendelsen for så å kunne finne gode tiltak som virker over tid. For å få til dette kan det være nødvendig med en årsaksanalyse. I RamBase QMS er det derfor integrert en hvorfor-hvorfor-analyse som hjelper dere med å finne rotårsaken.

Når dere har funnet et eller flere tiltak, legges disse direkte inn i tiltaksloggen. Et avvik kan ha mange tiltak eller et tiltak kan kobles til flere avvik.

Kontakt oss i dag