Skip to content
CS_Banner_light

DZIENNIK DZIAŁAŃ

Moduł RamBase QMS

Najważniejszym ze wszystkich rodzajów prac doskonalących jest wdrażanie dobrych działań. Rejestrowanie incydentów i możliwości poprawy ma niewielką wartość, jeśli nie są wdrażane żadne działania. Gromadząc wszystkie rodzaje działań dla firmy w dzienniku działań, ułatwiasz pracę polegającą na rejestrowaniu, monitorowaniu i ocenie działań.

 


Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać prezentację

RamBase QMS - zarządzanie incydentami

Funkcjonalność modułu dziennika akcji:

W Rambase QMS wszystkie działania są zebrane w jednym miejscu i w ten sposób uzyskuje się jasną i skuteczną kontynuację działań, dzięki czemu firma może kontynuować ciągłe doskonalenie.

 • Zarejestruj działania
 • Urządzenia wielofunkcyjne
 • Raportowanie i ocena

Wydajne rejestrowanie działań

W systemie Rambase QMS można rejestrować działania z wielu różnych źródeł (np. A3, spotkania, audyty, rundy bezpieczeństwa lub propozycje ulepszeń) w dzienniku działań. Działania pochodzące z przetwarzania incydentów w Rambase QMS są przenoszone bezpośrednio do dziennika działań. Niezależnie od tego, skąd pochodzi działanie, ważna jest potrzeba działań następczych. Dzięki Rambase QMS firma może z łatwością śledzić propozycje ulepszeń oraz to, jakie działania zostały podjęte i jaki jest ich status.

 • Możliwość rejestrowania "luźnych" działań
 • Możliwość kategoryzacji działań w celu monitorowania i statystyk

Zarządzanie na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach

Zarządzaj swoimi działaniami na wielu urządzeniach. Niezależnie od tego, czy jesteś w podróży z urządzeniem mobilnym, tabletem, czy pracujesz na komputerze, nasz system umożliwia łatwe rejestrowanie i śledzenie działań.

 • Rejestruj działania za pomocą aplikacji na telefonie komórkowym, tablecie lub bezpośrednio na komputerze.

Usprawnione procesy

Po utworzeniu działania przypisujesz je do osoby, która jest odpowiedzialna za jego wdrożenie. Powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail zapewniają, że działania nie zostaną zapomniane, a raporty zapewniają dobry przegląd postępów i statusu działań w różnych częściach firmy.

Ważne może być sprawdzenie, czy działanie działa zgodnie z przeznaczeniem, zanim zostanie zamknięte; można je ocenić. W Rambase QMS istnieje funkcjonalność umożliwiająca przeprowadzenie prostej oceny działań jako ostatniego kroku w procesie.

 • Powiadomienia e-mailem o przypisanych działaniach i terminach
 • Możliwość przesyłania raportów lub innych załączników do działań
 • Wiele raportów i filtrów do analizy wyników
 • Możliwość pobierania raportów do Excela, PDF lub w formacie HTML
 • Archiwizacja starych działań