Skip to content
RamBase Poland sierpnia 28, 2023 2 min read

Aarbakke: Za kulisami współpraca z Mazeppa Consulting 

“Projekt wdrożenia dla Aarbakke jest złożony, ponieważ firma ma wiele specjalnych rozwiązań i konkretne wymagania klienta, które muszą zostać spełnione. Jednak cel końcowy jest jasny: przejście od systemu szytego na miarę do systemu standardowego", mówi projektant rozwiązań w Mazeppa Group, Svein Gihleengen.


Svein GihleengenSvein Gihleengen, Starszy Konsultant/Projektant Rozwiązań, Mazeppa Group. 

 

Jak podkreśla, projekt wdrożeniowy w każdej firmie polega na zapewnieniu, że obecne procesy pracy są uwzględnione, jednocześnie chcąc wykorzystać nową technologię do poprawy i usprawnienia.

"Oznacza to zadawanie pytań o wszystko, co robisz dzisiaj i wszystko, co można zrobić w inny sposób - i przez innych ludzi - ale jednocześnie z zachowaniem kontroli nad całym procesem. Wiele firm wykorzystuje tę okazję do analizy i zmiany sposobu myślenia całej organizacji "- wyjaśnia Gihleengen.

Innymi słowy, taki proces jest wyzwaniem dla większości firm, ale Gihleengen uważa, że Aarbakke było gotowe na podjęcie tego wyzwania od samego początku.

"Wymaga to przygotowania się do zadania, a dla Aarbakke proces wdrażania rozpoczął się od przeglądu wszystkich funkcji, które znajdują się w standardowej wersji RamBase. Z drugiej strony, Aarbakke miało za zadanie wskazać rozbieżności, które zauważyli w swoim istniejącym, dedykowanym rozwiązaniu, w porównaniu do tego, co jest dostępne w RamBase", mówi Gihleengen.


Aarbakke_02 (1)-1Inge Brigt Aarbakke, dyrektor generalny, Aarbakke i Odd Magne Vea, CSO, RamBase. 

 

Projekt wdrożeniowy Aarbakke jest w dużej mierze podobny do tych, w innych organizacjach, ale różnił się tym, że mieli wiele wewnętrznie opracowanych rozwiązań, które pierwotnie nie były obsługiwane w systemie RamBase.

"Faza analizy wykazała różnice między poprzednimi rozwiązaniami Aarbakke a standardową funkcjonalnością RamBase. Zarówno Aarbakke, jak i RamBase uważają, że wiele z tych funkcji powinno być częścią standardowego rozwiązania RamBase, co może przynieść korzyści innym klientom przemysłowym "- mówi Gihleengen.

 

 

 

Tak więc faza rozwoju przebiega równolegle z fazą konfiguracji i konwersji, w której system jest dopasowywany, a Aarbakke jest szkolony w zakresie rozwiązania. Tutaj Mazeppa Group ściśle współpracuje w zakresie doradztwa i szkolenia kluczowych użytkowników w każdej dziedzinie.

Tak więc faza rozwoju przebiega równolegle z fazą konfiguracji i konwersji, w której system jest dopasowywany, a Aarbakke jest szkolony w zakresie rozwiązania. Tutaj Mazeppa Group ściśle współpracuje w zakresie doradztwa i szkolenia kluczowych użytkowników w każdej dziedzinie.

Efektem końcowym będzie odejście Aarbakke od posiadania jednego głównego systemu, który wymaga dużo obsługi i konserwacji, do zjednoczenia całej organizacji w jednym standardowym systemie, który pomoże im nadal realizować swoje cele.

 

Dlaczego warto wybrać RamBase?

RamBase to oparte na chmurze rozwiązanie ERP, które pomaga firmom produkcyjnym i dystrybucyjnym uzyskać kontrolę nad całym łańcuchem wartości, od sprzedaży, przez produkcję, aż po dostawę. Zbudowany na przyszłościowej platformie, RamBase jest rozwiązaniem Software-as-a-Service z bogatymi funkcjami branżowymi i elastycznym modelem subskrypcji.

 

 

 

Jesteś zainteresowany i chcesz dowiedzieć się więcej
o RamBase Cloud ERP?

Book your DEMO

 

 

COMMENTS