Skontaktuj się z nami

Jeśli dostarczasz produkty nabywcom, którzy mają wysokie wymagania związane z jakością i kontrolą, musisz mieć pełną kontrolę nad procesem.

Aby mieć taką kontrolę musisz mieć możliwość pełnego przeglądu procesów – sposobu ich interakcji i przepływu informacji – oraz będziesz potrzebować wszystkich procesów w jednym systemie.

ZALETY RAMBASE W BRANŻY PRODUKCJI MECHANICZNEJ

Prawidłowa dokumentacja

Dokumenty, certyfikaty, rysunki i pomiary można dołączyć na każdym etapie procesu produkcji – oznacza to sprawne i prawidłowe tworzenie pakietów dokumentacji dla Twoich produktów.

Zintegrowana sprzedaż

Konfiguracja, obliczenia, oferty i negocjacje są powiązane ze sobą w dostosowanym do indywidualnych potrzeb procesie sprzedaży skoncentrowanym wokół konfigurowalnego BOM-u. Nigdy nie będziesz mieć problemu z dotarciem do wersji oferty, którą zatwierdzono do wprowadzenia do produkcji.

Zarządzanie cyklem życia produktu

Przegląd wszystkich faz cyklu życia produktu od początkowego pomysłu przez rozwój, produkcję, dostawę, aż do końca cyklu życia produktu.

Zapewnianie jakości

Funkcja jakości na każdym poziomie produkcji umożliwia dostarczanie produktów o wysokim standardzie, w efekcie bardzo zadowolonym nabywcom.

Obsługa wersji i weryfikacji

Obsługa wersji i weryfikacji z kompletnym dziennikiem zmian daje pełną kontrolę nad procesem technologicznym.

A few reasons to consider RamBase; it's in the cloud, everything integrates, all processes connect, and it's built for your business.

Kilka powodów, dla których warto rozważyć RamBase:
jest w chmurze, wszystko można zintegrować, wszystkie procesy się łączą i jest stworzony dla Twojej firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami