Skip to content
RamBase Poland czerwca 2, 2022 Przeczytaj w 3 min

Potęga interfejsu API: Daj swoim klientom coś więcej

Żaden system ERP nie będzie idealnie pasował do wszystkich rodzajów działalności.  Nowoczesny system ERP musi być solidny, elastyczny i konfigurowalny. RamBase to nie tylko system ERP, ale także platforma ERP.  Dzięki technologii platformy będziesz miał nieograniczony świat możliwości swojego systemu, ponieważ możesz zintegrować informacje z innych systemów oprogramowania, BI, zewnętrznych stron internetowych, portali dla klientów, swojego parku maszynowego itp. Integracja ta jest możliwa dzięki technologii API. Ten artykuł pokaże Ci, jak RamBase, wraz z kompetentnymi partnerami, może rozwiązać potrzeby procesowe, dostarczając standardowy system ERP z kilkoma kluczowymi aplikacjami dostosowanymi do potrzeb klienta. 

Możliwości interfejsu API w RamBase

API, skrót od Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji), to zestaw procedur, protokołów i narzędzi służących do budowania aplikacji. RamBase oferuje partnerom i klientom zainteresowanym IT platformę do tworzenia aplikacji RamBase opartych na RESTful API. RESTful API wykorzystuje żądania HTTP do GET, PUT, POST i DELETE danych i zapewnia dużą elastyczność w tworzeniu usług internetowych.

W serwisie RamBase.com zasoby API są dostępne do wglądu dla wszystkich za pośrednictwem otwartego łącza: https://api.rambase.net/. Ta strona oferuje katalog wszystkich interfejsów API RamBase dla programistów, umożliwiający tworzenie aplikacji, rozszerzeń i otwartych integracji z RamBase. 

Strona główna katalogu zasobów API RamBase 

Aby pomóc programistom w projektowaniu aplikacji o wyglądzie i działaniu zgodnym z marką RamBase, strona RamBase Guidelines jest przydatnym narzędziem. Oprócz wskazówek dotyczących projektowania, strona ta zawiera informacje o środowisku konfiguracyjnym, tworzeniu aplikacji, budowaniu komponentów oraz listę funkcjonalnych elementów interfejsu użytkownika (UI). RamBase zaleca używanie edytora Visual Studio Code podczas kodowania, ale można użyć dowolnego edytora tekstowego. Dzięki VS Code uzyskasz dostęp do wycinków kodu RamBase oraz inteligencji skryptów.is a useful tool. Besides offering design guidelines, this site presents information about setup environment, creating applications, building components and list of functional User Interface (UI) elements. RamBase recommend using Visual Studio Code editor when coding, but any text editor can be used. With VS Code you will get access to RamBase code snippets and typescript intelligence.

Na tej stronie można znaleźć przydatne wskazówki dotyczące projektowania aplikacji RamBase

Opracowywanie aplikacji dla LogiTrans

Wiosną 2020 r. firma LogiTrans została nowym klientem RamBase. Zależało im na systemie, który zapewniałby standardową funkcjonalność, ponieważ ich wcześniejsze doświadczenia dotyczyły systemów wysoce dostosowanych do potrzeb klienta. Firma LogiTrans nawiązała współpracę z partnerem RamBase, firmą BDO, w celu zbadania potencjału platformy ERP RamBase. Wspólnie przeanalizowano kluczowe procesy w firmie LogiTrans oraz to, jak pasowałyby one do RamBase. Standardowa funkcjonalność RamBase dobrze pasowała do zarządzania procesami logistycznymi w firmie LogiTrans. 

Jednak żaden system nie będzie pasował w 100%. Tak też było w przypadku LogiTrans i RamBase. Głównym procesem biznesowym firmy LogiTrans nie jest magazynowanie, ale klienci często potrzebują zdalnego składowania towarów. Aby uniknąć potencjalnych sporów prawnych dotyczących stanu dostarczonych przedmiotów, firma LogiTrans potrzebowała udokumentować stan towaru za pomocą zdjęć. Rozwiązaniem było pozwolenie pracownikom na robienie zdjęć dostarczonych przedmiotów za pomocą iPadów lub smartfonów i szybkie dodanie zdjęcia do bazy RamBase wraz z pozycją inwentaryzacyjną. Standardowa funkcjonalność RamBase w zakresie zarządzania inwentaryzacją nie pozwalała na proste dokumentowanie przepływu towarów, dlatego należało ją opracować dla klienta. 

PRZEGLĄDARKA ŁADOWANIA OBRAZÓW

Korzystając z dobrze ugruntowanych wytycznych RamBase i katalogu API, BDO zaangażowało Solv do pomocy w zakresie ekspertyzy technicznej przy tworzeniu kodu dla nowej aplikacji Image uploader viewer dla LogiTrans.

Przeglądarka ładowania obrazów jest nowym komponentem, który jest częścią większego okna aplikacji. Komponent ten może być ponownie wykorzystany w kilku różnych aplikacjach.

Ilustracja przedstawia 10 komponentów dodawanych do aplikacji

Aby stworzyć przeglądarkę ładującą obrazy, programiści wykorzystali funkcjonalność RamBase REST API. Wszystkie różne moduły w RamBase mają powiązane API na poziomie aplikacji i komponentów.  W przypadku tego nowego komponentu programiści wykorzystali odpowiednie informacje z działu Logistyka - Przyjęcie towaru - Pozycja.

Katalog zasobów API jest posortowany w RamBase według modułów, a następnie cech.

Dane do zakodowania komponentu są przedstawione w formacie Json lub XML i można je znaleźć w zakładce Dane wyjściowe dla odpowiedniego API. Programiści edytowali i uzupełniali kod w edytorze VS, aby zapewnić nową funkcjonalność, której potrzebowała firma LogiTrans.

Kod dla "pozycji przyjęcia towaru" w formacie Json. 

Gotowy komponent jest przesyłany do katalogu aplikacji w RamBase i wdrażany do aplikacji przyjmowania towarów klienta. 

W rezultacie LogiTrans zyskuje unikalną funkcję do zarządzania procesem logistycznym, korzystając jednocześnie z wszystkich standardowych funkcji RamBase. 

API6

STANDARDOWY WIDOK PRZYJĘCIA TOWARU DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW

API7

WIDOK PRZYJĘĆ TOWARÓW DLA LOGITRANS Z DODANYM KOMPONENTEM PRZEGLĄDARKA ŁADOWAREK OBRAZÓW

API9

FUNKCJA KOŃCOWA W AKCJI

Współpraca pomiędzy firmami LogiTrans, BDO i Solv, z wykorzystaniem zasobów dostępnych w platformie RamBase API, umożliwiła firmie LogiTrans wprowadzenie do swojego systemu kluczowej funkcji, która ma ogromny wpływ na jej codzienną działalność. 

"Platforma RamBase umożliwiła firmie Solv zabawę z interfejsami API, a tym samym opracowanie dobrze dostosowanych rozwiązań dla LogiTrans. W ten sposób LogiTrans otrzymuje coś "wyjątkowego", co wyróżnia ich z tłumu."

Morten Nessler, dyrektor generalny w firmie Solv

Pobierz broszurę na temat API

COMMENTS