Skip to content
CS_Banner_light

Zarządzanie kompetencjami

Moduł RamBase QMS

Jak upewnić się, że pracownicy zapoznali się z instrukcjami pracy? W module zarządzania kompetencjami każdy pracownik ma przegląd swoich obowiązków i wymagań dotyczących tych zadań.


Skontaktuj się z nami już dziś w celu demonstracji

 

02-R-QMS-Track-Qualifications-Tablet-and-Mobile-ENG

Funkcjonalność w module zarządzania kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami to znacznie więcej niż kontrola nad kursami i certyfikatami. Znaczenie ochrony wiedzy organizacji jest wyraźnie podkreślone w najnowszej wersji normy ISO 9001.

W RamBase QMS zarządzanie kompetencjami jest budowane przy użyciu ról i wymagań dla różnych ról. Wymagania dla ról są opisane w różnych dokumentach i składają się z nich: Dokumenty RamBase QMS, przesłane dokumenty, quizy, adresy URL lub dokumenty wiadomości. Aby sprawdzić wiedzę, możliwe jest dodanie quizu lub współpodpisanie dokumentu. W przypadku współpodpisania dokumentu, oprócz samego pracownika, musi podpisać się osoba odpowiedzialna zawodowo lub kierownik. Wykorzystanie ról do opisania wymagań kompetencyjnych organizacji zapewnia elastyczny system.

  • Dla kierownictwa
  • Dla pracowników

Przegląd kompetencji

Menedżer może łatwo uzyskać przegląd kompetencji w dziale lub firmie. Kto przeczytał jakie instrukcje i kto zatwierdził role, aby móc wykonywać określone zadania? Jest to jeden z powodów, dla których RamBase QMS jest idealnym narzędziem do udokumentowanego szkolenia BHP, np. w zakresie korzystania z niebezpiecznego sprzętu roboczego.

  • Konfiguracja oparta na rolach
  • Łatwy przegląd wymagań kompetencyjnych dla pracownika
  • Łatwy przegląd kompetencji organizacji dla kierownictwa
  • Odbiór przeczytanych dokumentów
  • Powtarzalny odczyt
  • Powiadomienie o przeczytaniu podczas audytu dokumentów

Role i wymagania

W RamBase QMS każdy pracownik ma przegląd swoich ról i wymagań dla tych ról. Mogą łatwo znaleźć dokumenty, które należy przeczytać i które zostały już przeczytane. Przegląd wymagań zapewnia bezpieczny przegląd pracy. W przypadku istotnych zmian lub poprawek w dokumencie, pracownik jest powiadamiany o konieczności ponownego przeczytania dokumentu. Jeśli ktoś był na urlopie lub innej nieobecności, lista dokumentów do przeczytania jest jasna, gdy ponownie rozpoczyna pracę. W ten sposób firma może zapewnić, że wszyscy pracownicy zawsze posiadają aktualną wiedzę na temat procedur i procesów pracy.