Skontaktuj się z nami
RamBase Cloud ERP Accounting Module

Zintegrowana rachunkowość w celu usprawnienia działalności.

RamBase Cloud ERP przechowuje wszystkie dane finansowe, zapewniając pełną kontrolę nad kosztami, zastępując wiele z niezależnych systemów, z których obecnie korzystasz. Marża brutto jest obliczana w czasie rzeczywistym, ponieważ transakcje finansowe są księgowane po każdej operacji sprzedaży lub produkcji, a nie jako końcowe, oddzielne zadanie.

Wszystkie transakcje można prześledzić od księgowości ogólnej po konkretne zamówienie klienta. Zaawansowany interfejs pomiędzy poszczególnymi transakcjami a księgowością ogólną pozwala na śledzenie wyników firmy z miesiąca na miesiąc oraz planowe zamknięcie roku obrachunkowego. Specjalną cechą modułu finansów RamBase jest szerokie wykorzystanie ksiąg pomocniczych, co zapewnia szczegółowy przegląd kont bilansowych.

A
jeśli Twoja firma składa się z wielu podmiotów, dostrzeżesz korzyści z naszych funkcji handlu międzyfirmowego. W RamBase księgowania w księdze z obrębu grupy są automatycznie rejestrowane z kategorią handlu wewnętrznego. Umożliwia to połączenie lub podsumowanie raportów na poziomie grupy.

RAMBASE_features_snippet_1_001

 

Kluczowe możliwości

  • Transakcje wielowalutowe
  • Księga Główna
  • Zapasy
  • Zarządzanie aktywami
  • Należności/zobowiązania
  • Budżetowanie
  • Obsługa podatków i VAT
  • Handel międzyfirmowy

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami