Skip to content
sales

Planowanie sprzedaży i operacji

Szczegóły funkcjonalności systemu

Funkcja planowania sprzedaży i operacji w RamBase, wraz z funkcją prognozowania sprzedaży, to Twoje cyfrowe narzędzia do lepszego planowania procesów produkcji i zakupów. Funkcja ta pozwala na włączenie prognoz popytu od klientów z danymi historycznymi z poprzednich okresów sprzedaży, co daje pewność, że korzystasz z istotnych i wiarygodnych informacji przy planowaniu przyszłych zdolności produkcyjnych. Usprawnij komunikację z dostawcami, wysyłając prognozy zamówień z wyprzedzeniem. Możesz mieć pewność, że w razie potrzeby będziesz miał odpowiednią ilość komponentów w magazynie lub u swoich dostawców.

screen-config

Kluczowe możliwości

  • Plany wymagań klienta przetwarzane jako prognozy popytu.
  • Widok na produkcję i zaopatrzenie.
  • Generowanie planu zapotrzebowania zakupu, zamówień zakupu i zleceń dla podzespołów.
  • Funkcja wysyłania prognozy do dostawców.
  • Możliwość filtrowania pod kątem klienta, produktu, lokalizacji i ziarnistości.
  • Włączenie procentu prawdopodobieństwa do prognozy sprzedaży.
  • Precyzyjne zarządzanie poziomem zapasów.
  • Uwzględnienie zaległości klientów w prognozie.
  • Analizowanie odchyleń/błędów prognozy.
  • Pomiar realizacji harmonogramu (rzeczywista produkcja jako % produkcji planowanej).