Skip to content
×
×
RamBase februar 13, 2022 < 1 min read

Alcoa Mosjøen tar i bruk Rambase QMS som sitt avvikssystem

Alcoa Mosjøen tar i bruk RamBase QMS som sitt system for avviksbehandling. Vi har akkurat lansert en ny versjon av denne modulen med mye ny funksjonalitet.

Alcoa Mosjøen har bidratt mye med sin erfaring og kunnskap i utviklingen av den nye versjonen. Det er gjort flere betydelige forbedringer i denne versjonen, blant annet har vi utviklet funksjonalitet for vurdering av risiko slik at du enkelt kan få oversikt over hvor alvorlig en hendelse har vært. Risiko-scoren angis ved hjelp av farger: rød – gul – grønn.

 

Grunnlag for riskovurdering, konsekvenstyper og sannsynlighet samt skadetyper bestemmes enkelt av kunden selv i administrasjonsverktøyet. På den måten får kunden et avvikssystem som er tilpasset deres behov.

Utvikling i god dialog med kundene gir oss svært nyttig informasjon slik at funksjonaliteten kan bli best mulig for kunden. Det er viktig for oss i alt utviklingsarbeid!

KOMMENTARER