Skip to content

RamBase QMS sikrer dokumentert sikkerhetsopplæring

Hvordan kan du sikre at de ansatte har kunnskap om endringer i sikkerhetsprosedyrer, og at de har forstått opplæringen de har fått?

Når Arbeidstilsynet gransker alvorlige arbeidsulykker, viser det seg at 1 av 5 arbeidsgivere ikke har gitt sine ansatte den opplæringen som regelverket krever. Unge og utenlandske arbeidere er ekstra utsatt for skader og ulykker.

Det er arbeidsgivers plikt å gi de ansatte skikkelig opplæring i sikker bruk av arbeidsutstyr, og å dokumentere at de ansatte både har fått – men også forstått opplæringen. (https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/opplaring/)

RamBase QMS tilbyr brukervennlig programvare for dokumentasjon av sikkerhetsopplæring.

Les hvordan Hydro jobber raskere, smartere og mer miljøvennlig med RamBase QMS

RamBase QMS løser oppgaven

RamBase QMSs kompetansestyringsverktøy er et brukervennlig system for dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr. RamBase QMS-verktøyet gir lederen oversikt over hvem som har lest hvilke instrukser og hvem som har de godkjenning for å utføre hvilke oppgaver.

Den ansatte får en enkel oversikt og hvilke roller de har, og hvilke krav som stilles til disse rollene. De har hele tiden oversikt over dokumenter som skal leses, og varsles når en arbeidsinstruks endres og må leses på nytt. Verktøyet har følgende funksjonaliteter:

  • Rollebasert kompetanseoppsett
  • Enkel oversikt over kompetansekrav for den ansatte
  • Enkel oversikt over kompetansen i organisasjonen for ledelse
  • Kvittering for leste dokumenter
  • Repeterende lesing
  • Lesevarsling ved revisjon av dokumenter

På den måten sikrer RamBase QMS oversikt og trygghet, at alle sitter med den nyeste kunnskapen.

FORETRUKKET AV VÅRE KUNDER