Skip to content
×
×
RamBase februar 6, 2022 3 min read

Rambase QMS rådgivere reduserer risikoen

Smelteverket Tizir har redusert personrisiko med konsulentbistand fra RamBase QMS. – RamBase QMS står for kvalitet, service og sterk kompetanse, og har demonstrert stor fleksibilitet når vi har trengt dette, sier adm dir i Tizir, Rune Dolmen.

Kvalitets- og sikkerhetskravene blir stadig strengere, og det kan være utfordrende for en bedrift å ha oversikt over hvilke krav som til enhver tid er gjeldende. RamBase QMS opplever derfor et økende behov for rådgivningstjenestene de tilbyr knyttet til bruk av ledelsessystemer, risikovurderinger, HMS-utfordringer, årsaksgranskninger og revisjoner.

Erametselskapet Tizir Titanium & Iron AS (TTI) i Tyssedal har, i likhet med andre smelteverk, en naturlig iboende prosess- og personrisiko. Med det følger strenge krav om risikokontroll, og her har administrerende direktør Rune Dolmen fått god hjelp av RamBase QMS, gjennom en metodisk og grundig kartlegging av bedriftens risikoforhold.

Analyse av hver prosess

– RamBase QMS er en anerkjent aktør i Eramet når det kommer til leveranser av høy kompetanse og kvalitet på oppdrag innenfor prosess, person og miljørisikoanalyser. Min personlige erfaring som tidligere verksdirektør i Sauda, og nå som administrerende direktør i Tyssedal, er at RamBase QMSs kompetanse kombinert med den metodiske og inkluderende arbeidsform som legges til grunn for alle risikoanalyser, identifiserer gapet som er mellom nåværende situasjon og ønsket fremtidig forbedret situasjon, godt oppsummert i spesifikke tiltaksplaner for hver enkelt prosess. Alt i tråd med Norsk Standards krav til Risikovurderinger i NS 5814, forklarer Dolmen.

Nullvisjon om personskader

Eramet Group har definert en nullvisjon på personskader innen 2023.

– Denne visjonen krever at vi presser oss selv ut av et holdningsmønster av typen «slik gjør vi det, for slik har vi alltid gjort det», til en holdning som med tankesett, kunnskap og teknologi reduserer og kontrollerer risikoen vi har i prosessene våre. Bærebjelken i å oppnå null skader er å først og fremst å være klar over eksisterende risiko, og med stor gjennomføringskraft tette gap mellom der vi er og der vi ønsker å være, sier Dolmen.

Tizir-direktøren mener de ikke lenger kan akseptere at menneskene i organisasjonen ses som den sterkeste barrieren for at noe kan gå galt.

– Ved hjelp av risikoanalyser jobber vi derfor frem et teknisk og organisatorisk barrieresystem som sikrer at våre folk kan gjøre en feil uten at noen eller noe blir skadet. Vi må eliminere mennesker fra «the line of fire»-aktiviteter, og heller kartlegge hvordan vi kan redusere sannsynlighet for personskader digitalt eller teknologisk, som for eksempel robotiserte løsninger.

 Nødvendig kompetanse

RamBase QMS som system-verktøy kan gi god hjelp, men analyser og sertifisering handler ikke om programvaren som sådan, men om hvordan virksomhetene bruker den, og hvordan de bygger opp egne rutiner. Hva gjør RamBase QMS for å sikre samsvar med kravene?

RamBase QMS tilbyr rådgivning i oppbygging og drift av ledelsessystemer. Risikovurderinger, analyser og revisjoner krever en viss kompetanse og kapasitet, og her kan konsulenter fra RamBase hjelpe.

Risikoen ligger i organisasjonen

RamBase QMS bistår blant annet virksomheter med gjennomføring av rotårsaksanalyser, med basis i den såkalte MTO-metoden (Menneske-Teknologi-Organisasjon), der ett av designkriteriene for metoden og tenkningen er at Mennesket aldri er en rotårsak til en hendelse!

– For Tizir er det viktig å finne de strukturelle organisatoriske årsakene til en uønsket hendelse, og med dette sikre at ansvar for tiltak alltid havner på riktig sted, sier Dolmen.

Alle lederne i TTI med personalansvar for operativt personell er nylig kurset av RamBase QMS i gjennomføring av rotårsaksanalyser etter MTO-metoden. Formålet er å øke kunnskapen om de forskjellige årsakene til at en hendelse oppstår, og opplæringen sikrer også en standardisert metodisk tilnærming til etablering av tiltak som skal sikre at hendelser aldri igjen kan opptre.

– Slik ny kunnskap gjør at vi nå selv er i stand til å utføre granskninger av mindre alvorlige hendelser etter de samme prinsippene. Over tid vil det medføre at ledere med ansvar for liv og helse får et sterkere forhold til ansvaret for sikkerheten til sine folk, gjennom at de er enda mer bevisste på at det alltid ligger organisatoriske rotårsaker til grunn når uønskede hendelser oppstår, forteller Dolmen.

Noe håndfast å jobbe med

RamBase QMSs arbeid har gitt TTI noe konkret og håndfast å forholde seg til i det videre arbeidet.

– De gangene RamBase QMS har bistått Eramet med deres granskningsledelse og granskningskompetanse, har det alltid resultert i svært gode analyser og rapporter, både på norsk og engelsk, som er enkle for oss å forholde oss til i vårt videre arbeid. RamBase QMS er dessuten utrolig service-innstilte, og har alltid demonstrert stor fleksibilitet når vi har trengt dette, noe som igjen har styrket vårt forhold til RamBase QMS.

KOMMENTARER