Skip to content
×
×
RamBase februar 6, 2022 2 min read

Speira har full oversikt og kontroll med Rambase QMS

– Vi har alle våre prosesser i RamBase QMS, og opplever at andre styringssystemer bare har 60-70% av RamBase QMSs funksjonaliteten, sier Frank Roijen, Operational Excellence Manager hos det globale selskapet Speira.

Våren 2021 ble valse- og resirkuleringsselskapet for aluminium hos Hydro Karmøy solgt til USA. Det nye selskapet Speira sysselsetter i dag rundt 5000 personer, og har sju produksjonsanlegg og ett FoU-senter i Norge og Tyskland.

Unik funksjonalitet

Med seg fra Hydro valgte Speira å ta med styringsverktøyene til RamBase QMS, fordi de opplever at det gir oversikt, kontroll og god arbeidsflyt i alle prosesser.

– Vi har tidligere vurdert flere andre styringssystemer, men så langt har de fleste bare 60-70 % av funksjonaliteten vi nå har med RamBase QMS, sier Frank Roijen, Operational Excellence Manager og Senior Project Manager hos Speira. Han er også selskapets applikasjonssjef for RamBase QMS.

Alt på ett sted

RamBase QMS er vår kvalitetsstyringshåndbok, og vi har alle prosessene våre lagt inn i systemet; standard operasjonsprosedyrer (SOP), ettpunktsleksjoner (OPL), styringsdokumenter, styringsprosesser, salgsprosesser, innkjøpsprosesser med mer. Det innebærer at vi finner alle dokumentene vi trenger i ett og samme system. Om det skulle være noe som ikke ligger i RamBase QMS, så finner vi det likevel enkelt via lenker i selve dokumentene, sier Roijen.

Oppdatert kompetanseoversikt

Med RamBase QMS har de også til enhver tid oppdatert oversikt over kompetansen i organisasjonen.

– Vi har full kontroll på hvorvidt folk har lest dokumenter som er kritiske for deres arbeidsrolle. Hvis en prosess har en vesentlig endring, kan vi informere folk direkte, og enkelt følge opp status for lesing ved behov. Vi kan også enkelt oppdatere dokumenter til en ny versjon uten å være avhengige av utstrakt rapportering. Folk blir automatisk informert, forklarer han.

Kontinuerlig forbedring

Roijen opplever det som en stor fordel at alle enkelt kan gi en tilbakemelding på et dokument.

– Det sikrer kontinuerlig forbedring, og bidrar til at alle involverte i prosessene. Ved å bruke RamBase QMS har vi enkel oversikt over hvilke personer som er kvalifisert til å utføre bestemte arbeidsoppgaver, forteller han.

Speira ruller nå ut RamBase QMS på det største anlegget sitt, og har derfor også økt antall brukere betraktelig.

Roijen setter stor pris på muligheten til å videreutvikle systemet sammen med RamBase QMS.

– Det bidrar til at vi kan få tilpasset systemet til våre behov, og også selv bidra til optimalisering av systemet basert på vår kunnskap og erfaring som sluttbruker, sier Roijen.

KOMMENTARER