Skip to content
×
×

NORSK STEIN

“Vi er helt avhengig av å ta vare på de som jobber her”

Produksjonen til Norsk Stein er preget av store maskiner og mange folk i arbeid på samme tid, noe som medfører en viss risiko. Systemer for å sikre at ansatte har riktig opplæring er essensielt for at de skal utføre jobben på tryggest mulig måte. Sikkerhet er alltid første prioritet. Samtidig har de mange dokumenter, prosedyrer og kompetansestyring å holde styr på.

RamBase QMS gir oss en felles forståelse for hva som skal bli gjort med tanke på produksjon, og HMS, sier HMS-leder, Stian Johansen.
 Du får vite steg for steg hvilke oppgaver du skal gjøre, og risikoen de medfører.

Kontinuerlig forbedring

QMS-Norsk-Stein-Tor

 

Norske Stein er Europas støreste pukkverk, og har 400 ansatte. Annlegget produserer oppimot 12 millioner tonn stein i året. Store maskiner og tunge materialer medfører økt risiko som må håndteres på en god måte.

Produksjonsdirektør Tor Helge Hilmaren forteller at de ansatte bruker Rambase QMS til å trene på oppgavene før de utføres, slik at de er helt sikre på hva de skal gjøre i ulike situasjoner.

"Dette er helt essensielt for å ha en trygg og sikker arbeidsplass," slår han fast.

QMS-Norsk-Stein-Venke

 

Kvalitetssystemleder Venke H. Dahlberg forklarer at de ansatte kan gi tilbakemelding på sine prosesser.

 

"Dette fører til at prosedyrene er under kontinuerlig forbedring."

 

Relaterte kundehistorier

Contact us

We’re here to help and answer any questions you might have. Fill in the form and we will get back to you shortly.

FORETRUKKET AV VÅRE KUNDER