Skip to content
×
×
RamBase februar 6, 2022 1 min read

Enkel dokumentering av opplæring av ansatte

Forestill deg at en ansatt følger en gammel prosedyre som ikke lenger er gyldig. En kritisk sikkerhetsendring har blitt implementert, men siden den ansatte ikke har blitt informert, utfører vedkommende oppgaven feil og pådrar seg en alvorlig skade. Dette scenarioet illustrerer viktigheten av å sikre at alle ansatte er oppdatert på og forstår nye sikkerhetsprosedyrer. Hvordan kan du, som arbeidgiver, sikre at de ansatte har kunnskap om endringer i sikkerhetsprosedyrer, og at de har forstått opplæringen de har fått?

Når Arbeidstilsynet gransker alvorlige arbeidsulykker, viser det seg at 1 av 5 arbeidsgivere ikke har gitt sine ansatte den opplæringen som regelverket krever.

Det er arbeidsgivers plikt å gi de ansatte skikkelig opplæring i sikker bruk av arbeidsutstyr. Omfangskravet for opplæringen øker med kompleksiteten på utstyret som skal brukes, og med farlig utstyr er det krav om dokumentasjon på at de ansatte både har fått – men også forstått opplæringen. 

 

Unge og utenlandske arbeidere spesielt utsatt

Riktig opplæring gir mindre slitasje på utstyr, og reduserer risikoen for skader og ulykker. Tall fra SSB viser at mer enn 1000 arbeidstakere under 25 år blir alvorlig skadet i arbeidsulykker hvert år.

Med begrenset arbeidserfaring kan unge arbeidstakere være mindre oppmerksomme på hvilken risiko de står overfor. Språkutfordringer bidrar også til at mange utenlandske arbeidstakere er ekstra utsatt. Arbeidsgiver må derfor være ekstra bevisste på å gi unge og utenlandske arbeidstakere nødvendig opplæring.

 

RamBase QMS løser oppgaven

RamBase QMSs kompetansestyringsverktøy er ideelt for dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr. Funksjonaliteten i RamBase gir arbeidsgiver enkelt oversikt over kompetansen i virksomheten, hvem som har lest hvilke instrukser og hvem som har de nødvendige godkjenningene for å utføre spesifikke oppgaver.

Den ansatte får en enkel oversikt og hvilke roller vedkommen har, og hvilke krav som stilles til disse rollene. De har hele tiden oversikt over hvilke dokumenter som skal leses og som er lest. De varsles når en arbeidsinstruks endres og må leses på nytt.

Kompetansemodulen har følgende funksjonaliteter:

  • Rollebasert kompetanseoppsett
  • Enkel oversikt over kompetansekrav for den ansatte
  • Enkel oversikt over kompetansen i organisasjonen for ledelse
  • Kvittering for leste dokumenter
  • Repeterende lesing
  • Lesevarsling ved revisjon av dokumenter

På den måten sikrer RamBase QMS oversikt og trygghet, at alle sitter med den nyeste kunnskapen. 

 

Vi er klare for å hjelpe Deg!

Kontakt oss i dag for å lære hvordan vi våre systemer kan hjelpe din bedrift med dokumentert sikkerhetsopplæring.

 

KOMMENTARER