Skip to content
×
×
RamBase februar 6, 2022 1 min read

Lesevansker mindre utfordrende med Rambase QMS

Over en million nordmenn sliter med generelle lesevansker etter endt skolegang. Med styringsverktøyet RamBase QMS får de muligheten til å forstå viktige arbeidsprosedyrer – uten å måtte lese.

Samfunnets krav til lese- og skriveferdigheter blir stadig strengere, og voksne med lesevansker har en reell frykt for skjemaer som mål leses, forstås og fylles ut på jobb.

– Industrien må legge til rette

Industrien har behov for kompetanse og arbeidskraft, og administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, er derfor opptatt av at industrien må legge til rette for at også de med lese- og skrivevansker får muligheten til å bidra. 

– Vi trenger medarbeidere som er kompetente og som kan fungere, selv om de har noen utfordringer. Vi trenger også å kunne rekruttere nye medarbeidere, og da må vi legge til rette for et inkluderende arbeidsliv, sa Lier-Hansen til NRK Dagsrevyen 21. mai i år.

Med RamBase QMS har industri og andre næringer mulighet for å åpne opp arbeidslivet på en måte som gir flere muligheter, både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Forståelig gjennom visualisering

Med RamBase QMS forsvinner mange av utfordringene de opplever i arbeidshverdagen. RamBase QMS gjør det nemlig enkelt å utarbeide dokumenter som arbeidsinstrukser, énpunktsleksjoner og prosedyrer ved å kutte ned på tekstbruken, og heller benytte bilder, symboler, video og flytmodeller. Ved å beskrive arbeidsinstrukser visuelt, kan virksomheten sikre seg at de ansatte både lærer og utfører arbeidsoppgavene riktig på en mer effektiv måte.

Som på YouTube

Utfordringene med dokumentforståelse var på mange måter utgangspunktet for etableringen av RamBase QMS for 15 år siden.

Fra industrien så grunnleggerne av systemet at mange opplevde utfordringer med at det var så mye som måtte leses. Mens noen hadde lese-vansker, hadde andre lese-vegring for lange dokumenter. Det var folk med erfaring fra Brasil, der analfabetismen har vært stor, og der de har vært flinke til å bruke fargekoder og bilder for å gjøre ting enklere og mer forståelig.

Visualisering med bilder, symboler og video har utgangspunkt i LEAN-tankegangen, og har blant annet vært en suksess-oppskrift for IKEA. Deres bruksanvisninger inneholder ikke ett eneste ord, og symbolene forstås av alle – uansett hvilket morsmål man måtte ha.

Siste generasjon nå er jo også vant til å benytte seg av «How to»- og «DIY»-videoer på YouTube. Med RamBase QMS kan man enkelt bygge denne tanken inn i prosedyreverktøyet og kvalitetssystemene.

KOMMENTARER