Skip to content
×
×
RamBase februar 6, 2022 2 min read

Lesevansker mindre utfordrende med Rambase QMS

Lese- og skrivevansker er vanligere enn mange tror. Over en million nordmenn sliter med generelle lesevansker etter endt skolegang. Dette kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko i industrien, da mange ansatte kan ha problemer med å forstå skriftlige rutiner og sikkerhetsinstrukser. For å utnytte alle ressurser optimalt og sikre en trygg arbeidsplass, er det derfor viktig å skape en dysleksivennlig arbeidsplass. Med styringsverktøyet RamBase QMS får ansatte muligheten til å forstå viktige arbeidsprosedyrer – uten å måtte lese.

Utfordringer med lesevansker i arbeidslivet

Ifølge Dysleksi Norge har så mange som 20% av de som går ut av skolen genererelle lesevansker. Samfunnets krav til lese- og skriveferdigheter blir stadig strengere, og voksne med lesevansker har en reell frykt for skjemaer som må leses, forstås og fylles ut på jobb. Industrien har et stort behov for kompetanse og arbeidskraft, og det er derfor avgjørende at den legger til rette for at også de med lese- og skrivevansker får muligheten til å bidra.

 

RamBase QMS: Et verktøy for forståelse

Med styringsverktøyet RamBase QMS får personer med lesevansker muligheten til å forstå viktige arbeidsprosedyrer uten å måtte lese lange tekster. RamBase QMS gjør det enkelt å utarbeide dokumenter som arbeidsinstrukser, énpunktsleksjoner og prosedyrer ved å kutte ned på tekstbruken og heller benytte bilder, symboler, video og flytmodeller. Ved å beskrive arbeidsinstrukser visuelt, kan virksomheten sikre seg at de ansatte både lærer og utfører arbeidsoppgavene riktig på en mer effektiv måte.

 

Visualisering som nøkkel til forståelse

Utfordringene med dokumentforståelse var på mange måter utgangspunktet for etableringen av RamBase QMS, da under navnet INOSA, for over 20 år siden. Grunnleggerne av systemet, med erfaring fra blant annet Brasil, hvor analfabetismen har vært stor, så behovet for å bruke fargekoder og bilder for å gjøre ting enklere og mer forståelig.

Visualisering med bilder, symboler og video har sitt utspring i LEAN-tankegangen og har blant annet vært en suksessoppskrift for IKEA, der bruksanvisningene inneholder symboler som forstås av alle – uansett hvilket morsmål man måtte ha.

Den nyeste generasjonen arbeidstakere er også vant til å benytte seg av "How to"- og "DIY"-videoer på YouTube. Med RamBase QMS kan man enkelt bygge denne tanken inn i prosedyreverktøyet

 

Et viktig samfunnsansvar

Det er et viktig samfunnsansvar å legge til rette for personer med lese- og skrivevansker. Når 50 % av dem som står utenfor arbeidslivet har lesevansker, kan tilrettelegging i industrien bidra til at flere får muligheten til å arbeide når dette hinderet er fjernet. Dette er en vinn-vinn-situasjon: flere får muligheten til å jobbe, bedrifter får tilgang til en mer allsidig arbeidsstyrke og samfunnet får flere i arbeid.

 Å skape en dysleksivennlig arbeidsplass er derfor en investering i både menneskelige og økonomiske ressurser, som vil gi positive resultater i lang tid fremover.

 

Kontakt oss i dag for å lære hvordan våre systemer kan hjelpe for et inkluderende arbeidsliv.

KOMMENTARER