Skip to content
×
×
RamBase februar 6, 2022 < 1 min read

Miljørisikovurdering - nytt konsulentoppdrag

Å ha oversikt og kontroll på hvordan prosessene i bedriften kan påvirke miljøet er svært viktig og også en lovpålagt oppgave.

Tapping av ovn – Eramet Norway Sauda Foto: Audun Olimstad,Multiconsult

Vi er nå i gang med et oppdrag for å bistå Eramet Norway med å gjennomføre miljørisikovurdering av deres operasjoner på anleggene i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal.

I praksis vil det si å vurdere

  • hvilke uønskede hendelser kan skje som påvirker ytre miljø
  • hvilken konsekvens hendelsen kan forventes å ha på miljøet
  • hva er sannsynligheten for at dette kan skje
  • hvilke tiltak ser organisasjonen for seg kan redusere enten sannsynlighet eller konsekvens for hendelsen

Disse vurderingene utfyller eksisterende miljøaspektvurderinger (jfr ISO 14001) slik at anleggenes totale miljøpåvirkninger synliggjøres.

Eramet Norway utfører miljørisikovurdering regelmessig og ønsker med dette oppdraget å oppdatere status på sine tidligere vurderinger.

 

KOMMENTARER