Skip to content
×
×
RamBase februar 6, 2022 < 1 min read

Opplæring i internrevisjon

Interne revisjoner er en nyttig rutine for kontinuerlig forbedring av en virksomhet. Eramet Norway har valgt å kurse sine ansatte i planlegging og gjennomføring i internrevisjon.

Å gjennomføre interne revisjoner regelmessig gir virksomheten god informasjon om ledelsesystemet virker etter hensikten, og det gir innspill til hvilke tiltak som bør gjøres for å forbedre det. Godt opplærte internrevisorer er en god investering i virksomhetens forbedringsarbeid.

Vi er nå i gang med opplæring av Eramet Norways internrevisorer. Kursene holdes over 3 dager og med deltakere fra alle de tre produksjonsstedene: Kvinesdal, Porsgrunn og Sauda. Første samling var i Kvinesdal denne uka. Ved å gjennomføre kurset samlet for produksjonsstedene oppnår Eramet også at deltakere blir bedre kjent med hverandre noe som er også nyttig med tanke på erfaringsoverføring.

 

RamBase QMS holder bedriftstilpassede kurs. Ta gjerne kontakt hvis dette er interessant.

KOMMENTARER