Skip to content
×
×
RamBase februar 6, 2022 < 1 min read

Trenger du miljødokumentasjon for å delta i anbud?

Miljofyltran

Stadig flere virksomheter stiller krav til miljødokumentasjon ved anbudskonkuranser. Å ha kontroll på miljødokumentasjonen sin er bare en av fordelene ved å være miljøsertifisert.

Det finnes flere sertifiseringsordninger for å bli miljøsertifisert. RamBase QMS kan støtte arbeidet frem til sertifisering både i henhold til Miljøfyrtårn og ISO 14001.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som trenger miljødokumentasjon og vil vise samfunnsansvar.

Det er mange fordeler ved å sertifiseres som Miljøfyrtårn:

  • Godkjent miljødokumentasjon i anbudsprosesser
  • Spar penger ved redusert energibruk og avfallsmengde
  • Økt fokus på HMS og lavere sykefravær
  • Digitalt system for å måle effekten av miljøtiltakene
  • Bidra til et bedre miljø og lavere klimagassutslipp

For tiden hjelper vi 6 virksomheter i Rogaland med å bli Miljøfyrtårn. En typisk sertifiseringsprosess tar gjerne et halvt års tid. Vi bidrar som godkjente Miljøfyrtårn-konsulenter i kartleggingsarbeidet og støtter opp om arbeidet med å møte kravene. Det er utarbeidet egne bransjekrav for ulike bransjer.

I arbeidet med miljøsertifisering har vi fokus på at miljøarbeidet skal være en integrert del av den daglige driften og ikke noe som kommer i tillegg til den. Rutinene rundt miljøarbeidet må være enkle og effektive for at de skal virke godt over tid.

 

KOMMENTARER