Skip to content
×
×
RamBase februar 6, 2022 2 min read

Den beste utnyttelsen av énpunktsleksjoner

Énpunktsleksjoner er enkle og visuelle arbeidsinstrukser. Med RamBase QMS er du sikret full kontroll, og at alle alltid forholder seg til siste versjon.

Énpunktsleksjoner er ideelle verktøy når man vil formidle en instruksjon på en enkel og visuell måte, og stadig flere virksomheter benytter seg av slike som en naturlig del sitt Lean- og forbedringsarbeid.

Sikrer beste fremgangsmåte

En énpunktsleksjon er en enkel, visuell og punktvis beskrivelse av hvordan man utfører en konkret arbeidsoppgave. Énpunktsleksjonen legger en fast standard som sikrer at alle utfører samme oppgave på lik måte – den beste måten.

Helt fra vi er små har Lego lært oss å følge visuelle beskrivelser, og alle som har handlet flatpakkede møbler fra IKEA, er godt vant til å bruke deres visuelle monteringsanvisninger. Det Lego, IKEA og mange andre har forstått, er at poengterte bilder og grafikk ofte er lettere å forstå enn mye tekst. I tillegg fjerner det utfordringer knyttet til ulike språk.

Mange yrker som i dag bruker énpunktsleksjoner, utarbeider disse som fil-dokumenter i Word eller PowerPoint, for så å printe dem ut eller legge dem på et fellesområde. Det er imidlertid viktig for ledelsen å kunne ha kontroll på at det kun er siste versjon som er tilgjengelig for de som trenger å lese det, og at alle vet hvor de finner disse dokumentene.

En av utfordringene med Word og PPt-dokumenter er at det ikke er noe innebygget standardoppsett, og at bilder og tekst derfor lett kan forskyve seg. Det største problemet er imidlertid at det lett blir forvirring når det kommer viktige oppdateringer av leksjonene. Det vil være viktig å vite at alle benytter samme og siste versjon av et dokument, og at også de som utfører oppgaven jevnlig, får med seg nye endringer.

Hvordan kan man sikre at alle forholder seg til samme og siste versjon?

Alle er til enhver tid oppdatert

Som digitalt verktøy er RamBase QMS ideelt både for å utarbeide og ha styring énpunktsleksjoner. Ettersom RamBase QMS er nettbasert og tilgjengelig på pc, nettbrett og mobil, vil de som skal utføre arbeidsoppgavene alltid ha lett tilgang til siste oppdaterte versjon av énpunktsleksjonene. RamBase QMS er veldig enkelt å bruke, noe som gjør at ansatte på alle nivå i organisasjonen kan lage enkle instrukser for sine områder. Det er også enkelt å gi tilbakemeldinger på hvert dokument, og dermed bidra til kontinuerlig forbedring av leksjonene.

Med RamBase QMS har man også full oversikt over hvem som trenger å lese de ulike dokumentene – og over hvem som faktisk har lest dem.

Nyttige tips for gode énpunktsleksjoner:

  • Lag faste standarder for hvordan en énpunktsleksjon skal se ut, så blir de raskere å lage og enklere å lese
  • Symboler og tekstfarger bør alltid bety det samme
  • Start alltid énpunktsleksjonene på samme måte, f. eks ved å fokusere på risikoen knyttet til arbeidsoppgavene.
  • Visualiser gjerne rekkefølgen i form av en flytmodell.

KOMMENTARER