Skip to content
×
×
RamBase februar 6, 2022 1 min read

Risikovurdering Preikestolen, Kjerag og Flørli

RamBase QMS AS har på oppdrag fra Stiftelsen Preikestolen støttet arbeidet med å gjennomføre en risikovurdering for de internasjonale turistmålene Preikestolen, Kjerag og Flørli.

Fokus i risikovurderingen har vært vurderinger knyttet til risiko for personskader for besøkende ved de ulike turistmålene. Sammen med en bredt sammensatt analysegruppe med solid erfaring og fagkompetanse ble risikovurderingen gjennomført med referanse til ISO 31 000 «Prinsipper og retningslinjer for risikostyring».

Sterk vekst – nye utfordringer

Formålet med risikovurderingen var å avdekke og dokumentere de viktigste risikomomentene knyttet til besøket i områdene. Disse turistattraksjonene i Rogaland har opplevd stor vekst de siste årene. Preikestolen står i en særstilling med tett på 300 000 besøkende i 2016. Dette året ble det også satt rekord for dagsbesøk da nesten 7000 personer fant veien til Preikestolplatået 20. juli.

Vekst er positivt, men byr også på nye utfordringer knyttet til blant annet sikkerhet og beredskap. Flere uønskede hendelser med redningsaksjoner i 2016 understreket dette tydelig – både på Preikestolen og Trolltunga i Odda. Disse hendelsene bidro også til å løfte den regionale og nasjonale interessen for sikkerhet og beredskap ved disse naturattraksjonene.

I risikovurderingsprosessen ble det også kartlagt hvilke vern og barrierer som finnes i dag for å redusere risiko og unngå uønskede hendelser. Gruppen diskuterte og formet nye tiltak som kan redusere risikoen ytterligere ved turistmålene. Arbeidet har resultert i en rapport som sammenfatter funn. Denne rapporten er nå utgangspunkt for å drøfte og velge tiltak som kan gjennomføres på kort og lang sikt for å gjøre disse turistmålene tryggere og mer tilgjengelige for besøkende fra inn- og utland.

Struktur, kvalitet og bærekraft

Risikovurderingsprosessen sammen med Stiftelsen Preikestolen og deres samarbeidspartnere har vært et lærerikt og interessant prosjekt for oss i RamBase QMS. Vi er overbevist om at reiselivsnæringen må jobbe mer strukturert og metodisk i fremtiden for å sikre kvalitet og resultater innen helse, miljø, sikkerhet og økonomi. Innovasjon Norge og den nye reiselivsmeldinga fokuserer sterkt på kvalitet og bærekraft som viktige vilkår for økt vekst og verdiskapning innen reiselivet i Norge. Stiftelsen Preikestolen har etter vår vurdering vist vei som reiselivsaktør ved å jobbe etter anerkjente kvalitets- og forbedringsprinsipper. Vi håper flere aktører innen denne bransjen følger etter.

KOMMENTARER