Skip to content
×
×
RamBase februar 6, 2022 1 min read

Dokumentert sikkerhetsopplæring ved Sauda Vidaregåande Skule

Forskrift om utførelse av arbeid stiller krav til dokumentert sikkerhetsopplæring. I 2016 kom et tilleggskrav om at opplæringen skal være utstyrsspesifikk (§10-4). For virksomheter med mange ansatte, kan dette fort bli utfordrende å holde styr på.

Odd Kåre Håvik ved Sauda Vidaregående Skule

Hvilke krav gjelder

Forskrift om utførelse av arbeid stiller krav om at arbeidstaker skal ha opplæring i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk.

Hvilket utstyr dette dreier seg om, må virksomheten selv avgjøre ved å kartlegge utstyr og gjennomføre en risikovurdering.

Opplæringen skal omfatte både teoretisk og praktisk kunnskap om sikker bruk og betjening av utstyret, og det skal gis opplæring i det spesifikke arbeidsutstyret virksomheten har. Både den teoretiske og den praktiske opplæringen skal dokumenteres.

Sauda Vidaregåande Skule

Kravene er de samme for videregående skoler som for andre virksomheter, og dette har Sauda VGS løst ved å bruke RamBase QMS som sitt verktøy.

Når elevene kommer ut i arbeidslivet enten i praksis eller som læring har de med seg dokumentasjon på dokumentert sikkerhetsopplæring. Dette setter lærebedriftene stor pris på.

Odd Kåre Håvik er lærer ved Sauda Vidaregående Skule og har fulgt opp arbeidet med dokumentert sikkerhetsopplæring ved skolen siden 2008. Skolen har hatt 400 elever gjennom opplæringen siden da, og fokus på dokumentert sikkerhetsopplæring er blitt en naturlig del av undervisningen.

I tillegg til at skolen har kontroll på den dokumenterte opplæringen, får elevene erfaring med bruk av digitale verktøy som er i bruk i industrien. Elevene gir tilbakemelding om at de kjenner igjen RamBase QMS både i praksisperiodene hos bedrifter som Hydro Karmøy, Eramet Sauda og Norsk Stein AS, samt i læretidmøter. Det er en positiv bieffekt av opplegget, sier Odd Kåre Håvik. Sauda Vidaregåande Skule har kontroll på dokumentert sikkerhetsopplæring.

Sauda Vidaregåande Skule har kontroll på dokumentert sikkerhetsopplæring.

KOMMENTARER